יום שישי, 18 ביולי 2008

[רעיונות] התיימרות לידע

זוהי תגובה למאמר ב"קפיטליסט היומי" בנושא "בארגז החול של סטלין".
אחד מפגעי המשטרים הריכוזיים הוא "היימרות לידע" ("Pretence of knowledge"). הדבר מתרחש, כאשר לממשלה, או לצורך העניין גורם שלטוני, ישנם משאבים לבנות לתחזק מרכז אנליטי רחב, המאפשר ניתוח מהיר של נתונים. מרכז כזה יכול לנתח בדיעבד כל תקלה, לאתר נקודות תורפה, ולהציע דרכי תיקון. הבעיה מתחילה כשאר הגורם השלטוני מניח, שבשל היכולת לפתור בעיות בדיעבד, אותו מרכז יכול לפועל גם בזמן אמת , ו אפילו לבצע תחזיות לעתיד. ההנחה הזאת גורמת לגורם השלטוני להניח, כי קיומו של המרכז האנליטי יהפוך את הרגולציה בענף בו פועל המרכז ליעילה יותר ממנגנוני השוק החופשי. אבל אין בידי הגורם השלטוני ידע אלא רק "הציימרות". המרכז האנליטי יכול להיות טוב בניתוח בדיעבד, ובעיבוד מידע סטטיסטי הנדרש, אבל לעתיד אין לו דרך לייצר ידע אמיתי אלא רק "התיימרות".
הדבר נכון שבעתיים בנושא שתמיד נחקר בדיעבד - ההיסטוריה. חוקרים מסוגלים היום לספק לנו נרבה מידע בדבר הגורמים שסייעו לנצחון החשמונאים על יוונים , או לסרוגין גורמים שפעלו נגד נאפוליון בפלישתו לרוסיה ב1812. אבל כל הדברים הללו הם ניתוחי בדיעבד. הנה סטאלין, והוא דמות שפשוט ונוח לדון בחסרונותיו, שכן לא חסרו כאלה, והיורשים שלו דאגו לחשוף ולפרסם אותם לעיני כל. שאלה יותר קשה שלא רבים טורחים לשאול אותה היא: מכל הזוועות של סטאלין, אנ י לא מטיל ספק כי בוצעו - ירושה בלתי נמנעת מלנין וחבורתו? כמה זוועות נמנעו בשל אישיותו של סטאלין , שכל אחר במקומו כן היה מבצע אותם? הרי אחרי הכל סטאלין הוא זה שניצח את היטלר. כמה מהזוועות הללו היו מחיר שרוסיה נאלצה לשם בשביל הנצחון? מי יעעז לשחק בפוקר עם ההיסטורי הולטעון שהנצחון לא היה שווה את זה? שטרוצקי, או בריה, או קגנוביץ' היו יכולים להיות מנהיגים יותר טובים, אם פחות סבל? האנשים המעיזים לנסות לראות צדי זכות של סטאלין, אפילו בהבנה כי הזכויות מתגמדות מול רקורד ההיסטורי - אבל למצוא את מעט הזכיות הללו, מיד מקבלים סטיגמה של סטליניסטים.( מגמה דומה, אם כי הפוכה ישנה בארה"ב שם המבקרים איזשהו צעד פוליטי של לינקולן זוכים לתווית של מצדדי-העבדות).
רבותי, האם אתם בטוחים שאין בידכם רק "התיימרות לידע"?

יום שלישי, 15 ביולי 2008

[חוויות] אני מפתח פערי מידע

אני מפתח פערי מידע. אני מנסה להסביר משהו למישהו, ואז מוצא את עצמי מסביר את המושגים בעזרתם התכוונתי לכתחילה להסביר את מה שרציתי להסביר. זה טוב, וזה לא טוב. אבל לכל הפחות זה יתן לי חומר לבלוג. אני הולך לפרסם כאן שורה של מאמרים על יסודות הכלכלה, ובעזרתם להציג את דעותי.

יום שבת, 12 ביולי 2008

סקירות ותגובות 2

ידידתי יוליה פרסמה בפייסבוק לינק לכתבה הבאה בNRG:
http://www.nrg.co.il/online/43/ART1/758/627.html#5360693
בגלל שמערכת פייסבוק לא מאפשרת תגובות ארוכות מדי, אני אפרסם כאן את הציטוט שמתקשר בעולמי לכתבה האמורה. בגלל שהתרגום העברי הושאל, אצטט את המקור:

He felt the sudden contraction of his mouth, like a slap denying him the right to pursue this course of thought. He was looking at the book on his desk. Its glossy jacket was glaring and new; it had been published two weeks ago. But I had nothing to do with it!—he screamed to himself; the scream seemed wasted on a merciless silence; nothing answered it, no echo of forgiveness. The title on the book's jacket was Why Do You Think You Think?
There was no sound in that courtroom silence within him, no pity, no voice of defense—nothing but the paragraphs which his great memory had reprinted on his brain: "Thought is a primitive superstition. Reason is an irrational idea.
The childish notion that we are able to think has been mankind's costliest error."
"What you think you think is an illusion created by your glands, your emotions and, in the last analysis, by the content of your stomach."
"That gray matter you're so proud of is like a mirror in an amusement park which transmits to you nothing but distorted signals from a reality forever beyond your grasp."
"The more certain you feel of your rational conclusions, the more certain you are to be wrong. Your brain being an instrument of distortion, the more active the brain the greater the distortion."
"The giants of the intellect, whom you admire so much, once taught you that the earth was flat and that the atom was the smallest particle of matter. The entire history of science is a progression of exploded fallacies, not of achievements."
"The more we know, the more we learn that we know nothing."
"Only the crassest ignoramus can still hold to the old-fashioned notion that seeing is believing. That which you see is the first thing to disbelieve."
"A scientist knows that a stone is not a stone at all. It is, in fact, identical with a feather pillow. Both are only a cloud formation of the same invisible, whirling particles. But, you say, you can't use a stone for a pillow? Well, that merely proves your helplessness in the face of actual reality."
"The latest scientific discoveries—such as the tremendous achievements of Dr. Robert Stadler—have demonstrated conclusively that our reason is incapable of dealing with the nature of the universe. These discoveries have led scientists to contradictions which are impossible, according to the human mind, but which exist in reality nonetheless.
If you have not yet heard it, my dear old-fashioned friends, it has now been proved that the rational is the insane."
"Do not expect consistency. Everything is a contradiction of everything else. Nothing exists but contradictions."
"Do not look for 'common sense.' To demand 'sense' is the hallmark of nonsense. Nature does not make sense. Nothing makes sense. The only crusaders for 'sense' are the studious type of adolescent old maid who can't find a boy friend, and the old-fashioned shopkeeper who thinks that the universe is as simple as his neat little inventory and beloved cash register."
"Let us break the chains of the prejudice called Logic. Are we going to be stopped by a syllogism?"
"So you think you're sure of your opinions? You cannot be sure of anything. Are you going to endanger the harmony of your community, your fellowship with your neighbors, your standing, reputation, good name and financial security—for the sake of an illusion? For the sake of the mirage of thinking that you think? Are you going to run risks and court disasters—at a precarious time like ours—by opposing the existing social order in the name of those imaginary notions of yours which you call your convictions? You say that you're sure you're right? Nobody is right, or ever can be. You feel that
the world around you is wrong? You have no means to know it. Everything is wrong in human eyes—so why fight it? Don't argue. Accept. Adjust yourself. Obey."
Ayn Rand "Atlas Shrugged" (1957)ועוד עניין. בשבת אחרונה, בעלון "שבת בשבתו" התפרסם מאמר של הרב ישראל רוזן תחת הכותרת " עדיפה עבודה זרה מעבודה ערבית". http://www.zomet.org.il/?CategoryID=160&ArticleID=4116
אני מצרף את הקישור כאן, ואדון בו בהמשך.

יום חמישי, 10 ביולי 2008

[רעיונות]Robert A. Heinlein on value

Mr. Dubois had said, "Of course, the Marxian definition of value is ridiculous. All the work one cares to add will not turn a mud pie into an apple tart; it remains a mud pie, value zero. By corollary, unskillful work can easily subtract value; an untalented cook can turn wholesome dough and fresh green apples, valuable already, into an inedible mess, value zero. Conversely, a great chef can fashion of those same materials a confection of greater value than a commonplace apple tart, with no more effort than an ordinary cook uses to prepare an ordinary sweet.
"These kitchen illustrations demolish the Marxian theory of value — the fallacy from which the entire magnificent fraud of communism derives — and to illustrate the truth of the common-sense definition as measured in terms of use."
Dubois had waved his stump at us. "Nevertheless — wake up, back there! — nevertheless the disheveled old mystic of Das Kapital , turgid, tortured, confused, and neurotic, unscientific, illogical, this pompous fraud Karl Marx,nevertheless had a glimmering of a very important truth. If he had possessed an analytical mind, he might have formulated the first adequate definition of value... and this planet might have been saved endless grief.
"Or might not," he added. "You!"
I had sat up with a jerk.
"If you can’t listen, perhaps you can tell the class whether ‘value’ is a relative, or an absolute?"
I had been listening; I just didn’t see any reason not to listen with eyes closed and spine relaxed. But his question caught me out; I hadn’t read that day’s assignment. "An absolute," I answered, guessing.
"Wrong," he said coldly. " ‘Value’ has no meaning other than in relation to living beings. The value of a thing is always relative to a particular person, is completely personal and different in quantity for each living human — ‘market value’ is a fiction, merely a rough guess at the average of personal values, all of which must be quantitatively different or trade would be impossible." (I had wondered what Father would have said if he had heard "market value" called a "fiction" — snort in disgust, probably.)
"This very personal relationship, ‘value,’ has two factors for a human being: first, what he can do with a thing, its use to him... and second, what he must do to get it, its cost to him. There is an old song which asserts that ‘the best things in life are free.’ Not true! Utterly false! This was the tragic fallacy which brought on the decadence and collapse of the democracies of the twentieth century; those noble experiments failed because the people had been led to believe that they could simply vote for whatever they wanted... and get it, without toil, without sweat, without tears.
"Nothing of value is free. Even the breath of life is purchased at birth only through gasping effort and pain." He had been still looking at me and added, "If you boys and girls had to sweat for your toys the way a newly born baby has to struggle to live you would be happier... and much richer. As it is, with some of you, I pity the poverty of your wealth. You! I’ve just awarded you the prize for the hundred-meter dash. Does it make you happy?"
"Uh, I suppose it would."
"No dodging, please. You have the prize — here, I’ll write it out: ‘Grand prize for the championship, one hundred-meter sprint.’ " He had actually come back to my seat and pinned it on my chest. "There! Are you happy? You value it — or don’t you?"
I was sore. First that dirty crack about rich kids — a typical sneer of those who haven’t got it — and now this farce. I ripped it off and chucked it at him.
Mr. Dubois had looked surprised. "It doesn’t make you happy?"
"You know darn well I placed fourth!"
"Exactly!The prize for first place is worthless to you... because you haven’t earned it. But you enjoy a modest satisfaction in placing fourth; you earned it. I trust that some of the somnambulists here understood this little morality play. I fancy that the poet who wrote that song meant to imply that the best things in life must be purchased other than with money — which istrue — just as the literal meaning of his words is false. The best things in life are beyond money; their price is agony and sweat and devotion... and the price demanded for the most precious of all things in life is life itself — ultimate cost for perfect value."
Robert A. Heinlein "Starship Troopers" (1955)

יום שבת, 5 ביולי 2008

[חוויות] נצחון

ארחי צהרים בשבת חטפתי תנומה וחלמתי שניצחתי. כדרכם שך חלומות, הנצחון בא בדרך ביזארית ולא מובנת, אבל גם אחרי שהתעוררתי זכרתי את שלוות הנפש הגדולה שירדה עלי אחרי הבננתי - בחלום- שניצחתי.
יכול להיול שזה סימן לכך שמשהו לא בסדר בדרכי הנוכחית. או שסתם הגזמתי עם I-doser
Ludwig von Mises Institute on Facebook