כלכלה לאנשים אמיתיים Economics for Real People

ג'ן קלהאן - כלכלה לאנשים אמיתיים

תרגום: יונתן קרוביצקי
The harm done . . . was that they removed economics from reality. The task of economics, as many [successors] of the classical economists practiced it, was to deal not with events as they really happened, but only with forces that contributed in some not clearly defined manner to the emergence of what really happened. Economics did not actually aim at explaining the formation of market prices, but at the description of something that together with other factors played a certain, not clearly described role in this process. Virtually it did not deal with real living beings, but with a phantom, “economic man,” a creature essentially different from real man.

                              —Ludwig von Mises, “The Ultimate Foundation of Economic Science”


מהדורה 12.1
אלול תשע"ו

מבוא - "השורדים"

חלק א' – מדע הפעילות האנושיתפרק 1 - מה קורה פה?


פרק 3 - ככל שהזמן חולף

חלק ב' - תהליכי השוק

פרק 4 - הבה נשאר יחד

פרק 5 - הכסף יענה את הכל

פרק 6 - מקום בו שום דבר לא קורה

פרק 7 - הקצב, האופה, וזה שאת הנרות עושה

פרק 8 - צריכים תכנית חדשה, סטן

פרק 9 - מה שעולה, חייב לרדת


חלק ג' – התערבות בשוק

פרק 10 - העולם הופך לאחד

פרק 11 - הדרך השלישית 

פרק 12 -משחקים במחירים בזמן שהשוק בוער

פרק 13 -הזמנים קשים

פרק 14 -לא בטוח בשום מהירות

פרק 15 - זבל של פלוני - אוצר של אלמוני


בגלל תקלה טכנית חלק מהפרקים עוד לא עלו. עמכם הסליחה. ניתן להוריד את הטקסט המלא בינתיים מכאן
Ludwig von Mises Institute on Facebook