הרברט ספנסר "מחרות לעבדות"תורגם על פי:
הערות המחבר נוספו בהערות סיום. הערות המתרגם –כהערות שוליים
פטישיזם פוליטי (1865)

חקיקת יתר (1853)

התחום הראוי לממשל (1843)

מחרות לעבדות (1891)

הממשל הייצוגי - למה הוא טוב? (1857)

האורגניזם החברתי (1860)

מנהל מתמקצע (1871)

תמונתו של ספנסר:
By Engraved by Geo. E. Perine, New York. - http://ihm.nlm.nih.gov/images/B24017, Public Domain,  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18913026

אין תגובות:

Ludwig von Mises Institute on Facebook